Konstantin Bitrakov

Konstantin Bitrakov ka përfunduar masterin në drejtësi (fusha: e drejta administrative), duke dhënë edhe provimin e shtetit për juristë dhe vazhdon studimet e doktoratës në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd. Profesionalisht, ai kryen punë shkencore dhe administrative si bashkëpunëtor në Qendrën për Kërkime Strategjike në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, por është gjithashtu aktiv edhe në sektorin joqeveritar.

Sa personale janë të dhënat personale në Shqipëri

Jona Koprencka

28.03.22

Nuk ka më vend për imagjinatën dhe as për hamendësime, tani i dimë rrogën komshiut, shokut, kushëririt, ish kolegut që po punon diku tjetër dhe që ankohet për pagesën, dimë rrogën e shefit e të...

Legalizimi i korrupsionit në sektorin publik të Maqedonisë?

Konstantin Bitrakov

18.02.19

МК m-r Konstantin Bitrakov Sipas Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nëpunësit mund të pranojnë dhurata deri 3000 denarë në vit, gjë e cila konsiderohet si “vlerë më e ulët”. Korruptimi i sektorit publik në Republikën e Maqedonisë...