Konstantin Bitrakov

Konstantin Bitrakov ka përfunduar masterin në drejtësi (fusha: e drejta administrative), duke dhënë edhe provimin e shtetit për juristë dhe vazhdon studimet e doktoratës në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd. Profesionalisht, ai kryen punë shkencore dhe administrative si bashkëpunëtor në Qendrën për Kërkime Strategjike në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, por është gjithashtu aktiv edhe në sektorin joqeveritar.

“Marshimet për paqe” në Sllovaki kanë nxitur ndjenjat pro-ruse në shoqëri

Michaela Ružičková

10.05.23

Gjatë shkurtit dhe fillimit të marsit të vitit 2023, në Sllovaki u mbajtën marshime që bënin thirrje për paqe në Ukrainë. Në mënyrë paradoksale, marshimet e paqes i shërbyen qëllimeve të...

A do të sjellë shpresë viti 2023 në perspektivën e zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor?

Visar Xhambazi

26.12.22

Një çështje e rëndësishme që ka të bëjë me politikën e zgjerimit të BE-së mbetet Kosova. Statusi i kandidatit në BE për Bosnje dhe Hercegovinën e lë Kosovën si shtetin e fundit në rajon që nuk ka një rrugë të qartë drejt...

Legalizimi i korrupsionit në sektorin publik të Maqedonisë?

Konstantin Bitrakov

18.02.19

МК m-r Konstantin Bitrakov Sipas Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nëpunësit mund të pranojnë dhurata deri 3000 denarë në vit, gjë e cila konsiderohet si “vlerë më e ulët”. Korruptimi i sektorit publik në Republikën e Maqedonisë...