fbpx

Lyudmil Iliev

Lyudmil Iliev është një shkencëtar politik nga arsimi dhe punon si gazetar në gazetën Bullgare "Sega" dhe faqen Segabg. Si reporter, ai mbuloi jetën politike bullgare, si dhe veprimtaritë e Asamblesë Kombëtare Bullgare dhe Ministrisë Bullgare të Punëve të Jashtme. Një ish-punonjës i Drejtorisë së Çështjeve Politike të ministrisë.

GRATË NË TIK: BARAZI PËR “TË PADUKSHMIT”

Bojana Jovanovska

19.07.23

Megjithëse është bërë përparim në vitet e fundit, ndërgjegjësimi për nevojën për politika për të rritur barazinë gjinore në sektorin e TIK është ende i...

Nuk është „dramë familjare“, është femicid!

Bojana Jovanovska

27.03.23

Në garën për një lexueshmëri më të madhe, thelbi i rasteve të dhunës me bazë gjinore shpërfillet tërësisht, kurse zëri i viktimës vendoset në plan të dytë, madje shumë shpesh duke u bërë riviktimizimi i...

Kur mosveprimi është vrasje

Bojana Jovanovska

06.01.23

Mosndëshkimi për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore rrit mosbesimin ndaj institucioneve dhe inkurajon përsëritjen e dhunës dhe kulminacionin e saj në...

Pritjet që Sofja do ta zhbllokojë integrimin evropian të Maqedonisë janë joreale

Lyudmil Iliev

13.01.21

Ludmill Iliev Derisa në Shkup shpresojnë se zgjedhjet e ardhshme në Bullgari janë një nga arsyet e frikës së fortë të qeverisë së Bojko Borisov, prapëseprapë, nëse shohim më thellë, brenda Bullgarisë, rezultati i këtyre zgjedhjeve në çdo variant nuk...