fbpx

Мимоза Богатинова-Кузмановски

Мимоза Богатинова-Кузмановски е дипломиран економист (департман сметководство и ревизија), овластен сметководител и долгогодишен економски консултант. Таа е автор на стручни текстови и уредник на списанија од областа на трудовото право, сметководствената, даночната и финансиската област. Активно е вклучена како предавач на обуките за континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители и други професионални обуки на економско-правни теми.

Прекувремената работа: избор или обврска за работникот?

Мимоза Богатинова-Кузмановски

31.07.23

Дали можам да му наложам на работникот да работи прекувремено, колку време и колку треба да му платам, се чести прашања од...

Дали новиот закон навистина ќе ги заштити потрошувачите од манипулации?

Мимоза Богатинова-Кузмановски

18.01.23

Одредбите од новиот закон за заштита на потрошувачи се подобро конципирани за разлика од стариот, но сепак има и исклучоци кои оставаат простор за...

Пропусти во регулативата за недела како неработен ден

Мимоза Богатинова-Кузмановски

08.11.22

Законското решение не е најсоодветно и може да доведе до дискриминирање и на работниците и на правните субјекти кои делуваат на слободниот...