Liri e shprehjes apo dezinformim?

Edina Shecerovic

16.12.22

Kështu, fiја nga besimi tek manipulimi bëhet gjithnjë e më е hollë, kurse besueshmëria e rezultateve të procesit që përfshin edhe zgjedhjet, si rezultat i vullnetit të qytetarëve, bëhet i...

Vështrim: regjistrimi i pasurive/pronave të paluajtshme shtetërore

09.12.20

Tinka Kiteska Si i regjistron dhe kujdeset shteti për pasuritë/pronat e tij? A e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë lloj pasurie të paluajtshme posedon vendi ynë, sa vlejnë, kush i përdorë ata dhe si kujdeset vetë shteti për regjistrimin në kohë dhe...