Zoran Dimitrovski

Zoran Dimitrovski është gazetar, analist politik dhe redaktor me shumë vite përvojë. Si student me bursë nga Fondacionit Shoqëri e Hapur Maqedoni, në 1995 ai mori një diplomë master për shkenca politike nga Universiteti i Evropës Qendrore në Budapest, Hungari. Ai është përfshirë në gazetari që nga viti 1985 në Fjala Studentore (Studentski zbor) dhe “Mlad Borec”. Në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 të shekullit të kaluar, së bashku me një grup gazetarësh të rinj ai mori pjesë në pranverën demokratike të Maqedonisë, duke dhënë kontributin e tij me analizat e tij politike.

Rritja e transparencës dhe përputhshmërisë si një mënyrë për të rritur besimin te partitë politike

Omer Ajdini

Marija Miteva

Fitim Lloga

Kasijana Jovanovska

27.04.22

Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdimisht renditen në fund sa i përket besimit të qytetarëve në institucionet dhe...

Pushtimi rus i Ukrainës përmes prizmit të zyrtarëve dhe mediave të Bosnjës dhe Hercegovinës

Emir Zulejhiç

Dalio Sijah

14.04.22

Për disa politikanë, media dhe publikun, lufta në Ukrainë perceptohet si agresion që duhet dënuar dhe ndalur, ndërsa nga ana tjetër, në përputhje me narrativën zyrtare ruse, disa e quajnë këtë konflikt një “operacion special...

Qeveri piroteknike

Zoran Dimitrovski

24.01.20

МК Zoran Dimitrovski Duhet të bëhet ndryshim i Ligjit për qeverinë dhe Kodin zgjedhor, me të cilin do të vendoset rregulli, zgjedhje e qeverisë teknike autentike e cila do të kishte qeverisur gjatë procesit zgjedhor, nga shpërndarja e parlamentit deri në...