fbpx

Александра Живковиќ

Александра Живковиќ е магистар по правни науки. Во 2016 година ја одбранува тезата “Корупција во високо образование: Анализа со посебен осврт на работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„-Скопје“. Нејзиниот главен фокус на работа е политики во средното и високото образование, со посебен акцент на областите студентски права и студентско организирање, дискриминација и социјални политики. Во изминатите години е активна во неколку студентски иницијативи, од кои и во Студентскиот пленум. Во 2016 година учествува во комисијата на УКИМ за измени на Статутот во поглед на студентското организирање.

Институциите да најдат адекватен пристап до младите

Сотир Габелоски

12.06.23

Службениците за млади во институциите треба поефикасно да комуницираат со младите преку проактивен пристап и адаптиран јазик, додека...

Младите не бараат само повисоки плати

Сотир Габелоски

29.03.23

Младите си заминуваат од Македонија, а мерките кои се преземаат за да се задржат не се целосни. Општеството се менува многу брзо и институциите и...

Во младите не се вложува доволно

Сотир Габелоски

02.11.22

И покрај одреден напредок, главните проблеми на младите досега неуспешно се решаваа. Ќе понуди ли новата Национална стратегија за млади можност за...

Десет препораки за спречување на корупцијата во високото образование во Македонија

Александра Живковиќ

01.09.17

м-р Александра Живковиќ Истражувњата покажуваат дека студентите на државните универзитети веруваат дека корупцијата е честа појава на нивните...