fbpx

Лепосава Огњаноска

Лепосава Огњаноска е дипломиран правник при Правниот факултет „Јустинијан Први“, а моментално е студент на магистерската програма по Меѓународно право и меѓународни односи. Нејзино поле на особен интерес е концептот на демократија и владеење на правото, низ призмата на интеграција на општествата.

Важноста на дефинирање на критичната инфраструктура во Македонија

Весна Попоска

14.06.23

Неопходно е да се стандардизира нормативната рамка, односно националниот правен систем да ја препознае и признае критичната инфраструктура како...

Манипулацијата во политичкиот дискурс

Билјана Жеревска

08.03.23

Наближува време кога празната политичка реторика ќе станува сѐ помалку ефикасна. Доаѓа време на нови медиумски и дигитално писмени генерации кај...

Токсичните актери на политичката сцена во Бугарија

Радосвета Василева

10.02.23

За да се вратат демократијата и владеењето на правото во Бугарија, неопходно е да се издвојат настрана сите токсични актери – од оние кои нанесоа...

Транспарентни преговори се услов за демократски промени

Лепосава Огњаноска

17.11.15

Лепосава Огњаноска Надежите за демократска иднина на Македонија во моментов се сконцентрирани во политичкиот процес за спроведување на...