Вуко Мелов

Вуко Мелов е роден во Кавадарци во 1994 година. Моментално е студент во четврта година на Економскиот факултет во Прилеп. Сфери на негов личен интерес се јавните финансии.

Руската инвазија на Украина сее поделби и во БиХ

Емир Зулејхиќ

Далио Сијах

14.04.22

За дел од политичарите, медиумите и јавноста, војната во Украина се доживува како агресија што треба да се осуди и запре, додека од друга страна, во...

Правичен даночен систем преку прогресивно оданочување на доходот

Вуко Мелов

26.11.18

ALB Вуко Мелов Зошто бизнис секторот е толку нервозен околу промените во Законот за данок на личен доход? Целта е да се намали доходовниот јаз меѓу...

Македонскиот даночен систем ги наградува богатите, а ги казнува сиромашните

Вуко Мелов

31.01.17

Вуко Мелов Македонскиот даночен систем всушност претставува клучниот механизам за нееднаквата распределба на доходот, со што им овозможува на...

Фискална лудачка кошула

Вуко Мелов

22.11.16

Вуко Мелов Фискалната недисциплина преку креирањето на големите буџетски дефицити иницираше јавниот долг на Република Македонија во изминатите...