Blog

Prenamena javnog prostora: šansa za bolji kvalitet života

Sonja Stojadinović

11.11.20

Tekst je pobednik konkursa za najbolji blog “Imas li bolju ideju?” u organizaciji Res Publica i IKS. Sonja Stojadinović Modeli funkcionisanja koje smo do sada imali, pokazali su se sebičnim i profitno orijentisanim isključivo za male grupe pojedinaca. Vreme je...

Građani u borbi za čist vazduh

07.02.20

МК  ALB Miloš Budimir Dok naše države ne počnu da se temeljnije bave problemom zagađenosti vazduha, prepušteni smo da preduzimamo mere koje zavise samo od nas i naše svesti o okruženju kome živimo. Gradovi Balkanskog poluostrva se sve češće...

Zaštićena područja u moru u zemljama Zapadnog Balkana

25.09.19

MK  ALB Milica Kandic Uspostavljanjem i efikasnim upravljanjem zaštićenim područjem u moru osigurava se obnova ribljeg fonda, očuvanje podmorja ali i prihod lokalnoj zajednici. Uspostavljanje zaštićenih područja u moru značajno kasni ako se uporedi sa...

Od Ekološke države do naftnih snova

Nataša Kovačević

22.03.19

МК  ALB Nataša Kovačević U eri u kojoj sve napredne zemlje svijeta napuštaju upotrebu fosilnih goriva, mi otvaramo nova nalazišta, nalazimo opravdanje za iscrpljivanje neobnovljivih resursa i aktiviranje globalno najveće prijetnje morskom...