fbpx

Mjedisi

Çfarë është ekofashizmi dhe pse nuk duhet të lëshojë rrënjë

Иво Босилков

22.01.20

МК Ivo Bosilkov Një qasje internacionaliste, universale dhe solidare është mënyra e vetme për të kapërcyer krizën mjedisore dhe klimatike, në rajon dhe më gjerë. “E ardhmja nuk do të përbëhet nga betoni dhe çeliku, smogu dhe plastika, por nga...

Marketingu social – zgjidhje për sjelljen jo ekologjike të qytetarëve

Бесарт Лачи

18.11.19

МК Besart Laçi Marketingu social menjëherë do të kishte mundur në mënyrë efikase të kontribuojë në përpjekjet kundër sjelljes jo ekologjike në vendin tonë. Ndotja nuk meriton hyrje dhe sqarim të veçantë, por disa pasoja të këtij problemi janë...

Me të vërtetë jemi egërsira!

Бранко Прља

02.09.19

МК Branko Prlja Për fsh. Dollno Divjaci, turizmin rural dhe avazet e keqija të hedhjes së mbeturinave çdokund. Krusheva është e njohur me arkitekturën, kulturën, historinë e vet, pushimoret dimërore të saj dhe kremtimin e Ilindenit, me Kampionatin Botëror...

Si mund Shkupi ti afrohet Vjenës dhe me sukses të riciklojë mbeturina?

Соња Стојадиновиќ

08.05.19

МК Sonja Stojadinoviq Vjena, si qytet i dikurshëm mbretëror, tani kryeqyteti i Austrisë, u bë shembull se si grumbullohet, riciklohet, shfrytëzohet e madje edhe të përfitojë nga mbeturinat që krijohen nga qytetarët. Nëse dëshirojmë të shkojmë në UE,...

Nga shteti Ekologjik deri te ëndrrat e naftës

Наташа Ковачевиќ

22.03.19

МК  CNR Natasha Kovaçeviq Në epokën në të cilën të gjitha vendet e avancuara të botës e braktisin përdorimin e lëndëve djegëse fosile, ne hapim vende për gjetje të reja, gjejmë arsyetim për shterjen e resurseve të pa përsëritshme dhe...

Strategji për zvogëlimin e ndotjes – lojë e palejuar me shëndetin e qytetarëve

Југослава Дуковска

10.12.18

МК   ALB Jugosllava Dukovska Qeveria bën përpjekje që me masa paushalle në dy vitet e ardhshme ta zgjidh gjendjen katastrofave në të cilën gjenden qytetet e Maqedonisë, para së gjithash Shkupi, në të cilin jeton një e treta e popullatës së...

Problemet me minierat – problem me besimin në shtetin

Југослава Дуковска

19.11.18

МК   ALB Jugosllava Dukovska A do sakrifikohet në altarin e zhvillimit (lexo: profitit) i tërë një rajon dhe potencialet e tija për prodhim të ushqimit, përderisa shteti në mënyrë jo të bindshme do ta bind popullatën lokale se minierat nuk do...

A ekziston mbrojtje efikase gjyqësore të të drejtës për pronësi nga aspekti i planeve urbanistike?

Иван Колевски

09.11.18

МК   ALB Ivan Kolevski Gjykatësit kushtetues hulumtojnë nëse hapat gjatë miratimit që i parashikon Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik janë ruajtur, duke mos hyrë me këtë rast aspak në vetë përmbajtjen e planit të miratuar...