Џефри Д. Сахс

Џефри Д. Сакс, професор по одржлив развој и професор по здравствени политики и управување на Универзитетот Колумбија, е директор на Центарот за одржлив развој во Колумбија и на Мрежата за решенија за одржлив развој на ООН. Автор е, меѓу другото, на The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, и најскорешната A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.

Време е за ремонт на глобалниот финансиски систем

Џефри Д. Сахс

17.12.21

Џефри Д. Сахс (Jeffrey D. Sachs) За да можат државите кои се со ниско и средно ниво на приходи да работат во насока на остварување на нивните развојни цели и...