fbpx

E Vërteta

Drejtësia më në fund duhet të qëndrojë në mbrojtjen e personave transgjinorë

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

25.01.21

Biljana Ginova, Lila Miliq Pavarësisht rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, por edhe detyrimi që rrjedh nga vendim gjyqësor të cilin një burrë transgjinor e fitoi kundër vendit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut,...

Gjykatat nuk janë gryka e ngushtë e drejtësisë në Maqedoni

Петар Тодоровски

18.11.20

Petar Todorovski Perceptimi i përgjithshëm është se gjykatat në Maqedoni janë burimi kryesor i padrejtësive. Por a është ky rasti në shumicën dërrmuese të lëndëve në të cilat janë paditur qytetarët e zakonshëm? “Sigurisht që gjyqtari është...

Gjykatat nuk kanë kushte për punë të drejtpërdrejtë në gjykatë, e lëre më për online

Јанаки Митровски

16.11.20

Janaki Mitrovski Masat populiste dhe fasadë, të tilla si online gjykimet, vetëm do të dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe të të akuzuarve, si dhe do të dëmtojnë vetë procedurat. Në kushtet të paaftësisë së shtetit të përballet me fluksin e të...

Kushtetuta në konflikt me pandeminë

Светомир Шкариќ

04.11.20

Prof. Dr. Svetomir Shkariq Pandemia teston qëndrueshmërinë e së drejtës dhe cilësinë e tij, ndryshon mënyrën e funksionimit të autoriteteve qendrore dhe lokale dhe ngre të drejtën për jetë në nivel më të lartë se e drejta për liri, e drejta për...

„Gjithçka është në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet“

Вилдан Дрпљанин

16.03.20

МК Vildan Dërpljanin Korniza ligjore duhet të jetë në dispozicion të punëtorëve dhe t’ju ofrojë informim më të thjeshtësuar dhe më të kuptueshëm mbi të drejtat dhe procedurat për mbrojtje. Nëse vendosni të denonconi shkelje të ndonjë prej të...

Pse “bilbilfryrja ” është thelbësore për botën e sotme

Бојан Перков

17.02.20

МК  SR Bojan Perkov Pavarësisht se cili është motivi që dikush të dalë me informata të ndjeshme dhe kështu t’i “fryjë bilbilit”, nëse në këtë mënyrë realizohet interesi publik, d.m.th., tregon në shkelje të ligjit,...

A është paraburgimi dënim i fshehur para vendimit gjyqësor?

Јасмин Калач

30.10.19

MK Jasmin Kalaç Në institucionet e paraburgimit në shtetin tonë ka më tepër persona të ndaluar, ndonjëherë madje edhe shumë më tepër se kapacitetet ekzistuese. Shtrohet pyetja nëse paraburgimi u shndërrua në dënim të feshur para vendimit gjyqësor,...

Shoqëria do të ketë dobi më të madhe nga puna me interes publik ose burgu shtëpiak

Јасмин Калач

13.05.19

МК m-r Jasmin Kalac Puna me interes publik paraqet risi kyç në reformën e sistemit tonë penitenciar dhe ndëshkues-juridik dhe qëllim prioritar i politikës së qeverisë. Shërbimi i provës në shtet, duhet sa më shpejtë ta gjejë vendin e vet në sistemin e...

Qëndrimet parimore dhe mendimet juridike si burim (problematik) i të drejtës

Емилија Локвенец

13.02.19

МК m-r Emilija Llokvenec Autorizime i Gjykatës Supreme që të japë kuptime interpretuese për çështje të rëndësishme juridike, të krijuara in abstracto, është i njohur vetëm në sistemet juridike që janë zhvilluar nën ndikimin e modelit sovjetik, të...

Vallë nëse kontrolli i përshtatshmërisë dhe miratimi i gjykatësve  në Shqipëri e afron shtetin ndaj UE?

Рамадан Чипури

14.12.18

МК   ALB prof. d-r Ramadan Çipuri Procesi i kontrollit nuk duhet të fillojë nga sistemi gjyqësor, por nga përfaqësuesit ekzekutiv dhe nga anëtarët e parlamentit, jo vetëm të atyre që sot janë në pushtet, por edhe të atyre që me vite e kanë...