Поткасти

Ќе се спаси ли Скопје со новиот Генерален урбанистички план?

03.03.23

Скопје како град во изминатите 2 децении подлежи на бескруполозно градежно дивеење, отсуство на разумна и јасна идеја при урбанистичкото...

Темнината е зад нас, светлината е пред нас

24.02.23

Признавањето на Македонската православна црква – Охридска архиепископија од страна на Српската православна црква во мај 2022 година донесе...

Ќе го продолжи ли јагулата своето „свадбено патување“?

04.02.23

Европската јагула, која кај нас е присутна во водите на реката Црн Дрим, односно Охридското езеро е уште една од многуте необични природни...

Toxic clubbing

12.01.23

Отворањето на двата културни клуба за афирмација на бугарските културни вредности во Р.С Македонија, наречени по двете контроверзни историски...

Како ќе изгледа Вардар за 100 години од сега?

15.12.22

За само педесетина години, водата во реката Вардар, од подобна за капење, станува загадена до степен кој подразбира избегнување контакт со неа. Ако...

Незавршени поглавја – јавна администрација и антикорупција

09.12.22

Јавната администрација и борбата против корупцијата се теми кои се од клучна важност за приближување на Република Северна Македонија кон...