• Иницијатива за дигитално граѓанство ResPublica

    Блогирај и дебатирај за прашања од јавен интерес
  • 1
  • Блогови
  • Вести
  • МОДЕМ

Дали новинарството, без професионализам, може да биде професија?

вон. проф. д-р Дејан Донев

Интерните правни акти на СПУКМ укажуваат на нелегални и нелегитимни избори од кои не може да биде избран претседател со полн легитимитет.

Александра Филипова

Лошото управување со заштитените подрачја може негативно да се одрази врз економијата, бидејќи се зголемува можноста за природни катастрофи, а со тоа и отстапување големи финансиски средства во име на отштета, репарација и осигурување.

Кирил Пржо
Петти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април - 7 мај 2016 2016 година.
Четврти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април до 7 мај 2016 година.
Трети месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 12 март до 8 април 2016 година.
  • Вести
  • МОДЕМ
Група експерти и граѓански организации, меѓу кои и Институтот за комуникациски студии ИКС подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија.
Приватност, информирање, и јавниот интерес: Правото на приватност наспроти правото на јавноста да знае
Во Прирачникот се сублимирани општоприфатените вредности, принципи, професионални стандарди и практики во новинарството.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува петтиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува четвртиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува третиот месечен извештај.

Медиумски партнери

telma nova makedonija koha 24vesti nova kanal77 mkd mk faktor radio mof logo
                 
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: