• Иницијатива за дигитално граѓанство ResPublica

    Блогирај и дебатирај за прашања од јавен интерес
  • 1
  • Блогови
  • Вести
  • МОДЕМ

Антирежимските протести повторно ја поттикнаа надежта кај граѓаните дека е можно тие самите да имаат поголемо влијание врз донесувањето одлуки што ги засегаат.

д-р Здравко Савески

Главната придобивка од формирање специјализирано судско одделение би била унапредување на правосудниот систем и победа над селективната правда во Македонија.

д-р Воислав Стојановски

За да се овозможи кредибилен процес низ кој би се процерсуирале предметите кои се од надлежност на СЈО, мора да се воспостави специјализирано одделение во Кривичниот суд.

Драган Малиновски
Петти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април - 7 мај 2016 2016 година.
Четврти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април до 7 мај 2016 година.
Трети месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 12 март до 8 април 2016 година.
  • Вести
  • МОДЕМ
Група експерти и граѓански организации, меѓу кои и Институтот за комуникациски студии ИКС подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија.
Приватност, информирање, и јавниот интерес: Правото на приватност наспроти правото на јавноста да знае
Во Прирачникот се сублимирани општоприфатените вредности, принципи, професионални стандарди и практики во новинарството.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува петтиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува четвртиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува третиот месечен извештај.

Медиумски партнери

telma nova makedonija koha 24vesti nova kanal77 mkd mk faktor radio mof logo
                 
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: