fbpx
 • Враќање на убиството на големата сцена

  Враќање на убиството на големата сцена

  Дина Капаева (Dina Khapaeva) Повеќе
 • Ако учат да танцуваат, ќе имаме самоуверени ученици со здраво тело и дух

  Ако учат да танцуваат, ќе имаме самоуверени ученици со здраво тело и дух

  Искра Шукарова, кореографка и професорка на Катедрата за балетска педагогија Повеќе
 • Се плашат ли владата и газдите на текстилните фабрики од социјализмот?

  Се плашат ли владата и газдите на текстилните фабрики од социјализмот?

  Соња Стојадиновиќ Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • Блог
 • Влог
 • Поткаст
 • Алатки

Силите на антиглобализацијата веќе стануваат доволно моќни да и зададат значаен удар на светската економија.

Никола Поповски

Под претпоставка дека Обединетото Кралство на крајот ќе ја напушти Европската унија, нејзината следна влада ќе треба да преговара за нови односи со остатокот од светот.

Нгер Вудс (Ngaire Woods)

Против тероризмот и насилниот екстремизам денес се бориме преку конференции, семинари, работилници, локални, регионални, национални и меѓународни иницијативи; преку проекти во училиште, во стручните центри, преку ТВ, радио или весници; се борат сите земји затоа што мирот, стабилноста и безбедноста се вредност на секоја земја.

Јона Копренцка
Ако учат да танцуваат, ќе имаме самоуверени ученици со здраво тело и дух
Османли: Културните власти ги заборавија авторите
Се бара „еснаф“ човек за да им даде шанса на рокерите, на саставите...
Наместо нов изборен модел, пратеници независни од партиските лидери
Османи: „Рекет“ ни се погоди да ни биде лакмус
Јовески: Случајот „Рекет“ е приоритет за Јавното обвинителство
What is a Blog?
How to Start a Blog - The Beginner's Guide to Successful Blogging
How to Write and Create Great Blog Content

Блогови

 • Македонија
 • Регион
 • Project Syndicate
 • MK
 • SQ
 • CNR/SR/BS
Третманот и плаќањето на работникот од кого зависи целиот производствен систем, треба да биде на прво место кај државата и работодавачот. Без работник, нема производство, а уште помалку профит.
Trajtimi dhe pagesa e punëtorit nga i cili varet i gjithë sistemi i prodhimit, duhet të jetë në vend të parë te shteti dhe punëdhënësi. Pa punëtor, nuk ka prodhimtari, ndërsa aq më pak profit.
Protiv terorizma i nasilnog ekstremizma danas se borimo preko konferencija, seminara, radionica, lokalnih inicijativa, regionalnih inicijativa, nacionalnih i međunarodnih mreža; borimo se preko projekata u školi, u profesionalnim centrima, preko TV, radija ili novina; bore se sve zemlje zato što mir, stabilnost i bezbednost su vrednosti svake zemlje.