• Иницијатива за дигитално граѓанство ResPublica

    Блогирај и дебатирај за прашања од јавен интерес
  • 1
  • Блогови
  • МОДЕМ
  • Подкаст
  • Вести

Во Македонија постои сериозен системски проблем за контрола на движење во природата, па одговорност за безбедноста на околината паѓа на совеста на посетителите.

Кирил Пржо

Аргументите дека обвиненијата на СЈО се однесуваат на државни функционери главно од една политичка опција се сосема нерелевантни од аспект на легитимноста.

Милчо Балевски

Агенцијата за млади и спорт не им дозволува на младинските организации од Македонија да изберат свој претставник во Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) за Западен Балкан.

Блажен Малески
Шести месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 05 - 16 септември 2016 година.
Петти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април - 7 мај 2016 2016 година.
Четврти месечен извештај од следењето на медиумските содржини во периодот од 16 април до 7 мај 2016 година.
ResPublica подкаст: Затајува превентивата за заштита од непогоди
  • Вести
  • МОДЕМ
Известувањето за студентските протести во 2014 година драстично се разликуваше од една до друга група медиуми.
Ова е генералниот заклучок од шестиот извештајот на Мониторингот на демократијата во македонија - МОДЕМ.
ResPublica почнува со продукција на месечни видео подкасти кои ќе ги анализираат најчитаните теми од академските блогови во текот на месецот.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува шесттиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува петтиот месечен извештај.
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објавува четвртиот месечен извештај.

Медиумски партнери

telma nova makedonija 24vesti nova kanal77 mkd mk faktor radio mof logo logo livada2
                 
Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: