fbpx
 • Брегзитот е шанса да се укинат британските визи за македонските граѓани

  Брегзитот е шанса да се укинат британските визи за македонските граѓани

  д-р Ненад Живановски Повеќе
 • Како да се спречи дигиталниот феудализам

  Како да се спречи дигиталниот феудализам

  Мариана Мацукато (Mariana Mazzucato) Повеќе
 • Пиротехничка влада

  Пиротехничка влада

  Зоран Димитровски Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • Блог
 • Влог
 • Поткаст
 • Алатки

Интернационалистички, универзалистички и солидарен пристап е единствениот начин да се надмине еколошката и климатска криза, во регионот и пошироко.

Иво Босилков

Визија на развиениот свет е државните авторитети да го гледаат спортот како средство за подобар економски и социјален развој.

Проф. д-р Иван Анастасовски

И покрај песимизмот што ја обзема Европа во последните години, факт е дека ЕУ сè уште е економска и регулаторна суперсила, со огромен дипломатски потенцијал.

Ана Паласио (Ana Palacio)
Анна Кондратенко: Македонија има музички таленти кои треба да ги негуваме
Панчев: Срамота е да кажеш дека играш во македонска прва лига
Мирко Попов: Музичарите остануваат со „ситни ковчиња“
Платнените торби се враќаат на „голема врата“
„ДА“ за гасификација во индустријата, но „НЕ“ за домаќинствата
Наместо нов изборен модел, пратеници независни од партиските лидери
What is a Blog?
How to Start a Blog - The Beginner's Guide to Successful Blogging
How to Write and Create Great Blog Content

Блогови

 • Македонија
 • Регион
 • Project Syndicate
 • MK
 • SQ
 • CNR/SR/BS
Потребна е промена на Законот за влада и на Изборниот законик, со која ќе се воведе правилото избор на автентична техничка влада која би владеела за време на изборниот процес, од распуштањето на парламентот до формирањето нова влада односно за време на изборната кампања. Техничката влада треба да ја води непартиски државен чиновник, универзитетски професор, правен експерт или друга јавна личност која ужива углед како политички непристрасна, како што е во некои европски земји. Во спротивно, Пржинската влада сто дена пред избори, ќе продолжи наместо техничка, да биде пиротехничка.
Duhet të bëhet ndryshim i Ligjit për qeverinë dhe Kodin zgjedhor, me të cilin do të vendoset rregulli, zgjedhje e qeverisë teknike autentike e cila do të kishte qeverisur gjatë procesit zgjedhor, nga shpërndarja e parlamentit deri në formimin e qeverisë së re, përkatësisht gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Qeverinë teknike duhet ta udhëheqë zyrtar qeveritar jopartiak, profesor universitar, ekspert juridik ose personalitet tjetër i cili gëzon reputacion, politikisht i paanshëm, siç është rasti në disa vende. Në të kundërt, Qeveria e Përzhinos, njëqind ditë para zgjedhjeve, do të vazhdojë të jetë në vend teknike, piroteknike.
Javni medijski servisi trebalo bi da predstavljaju stub demokratskih društava, i primarni izvor informacija za sve građane. Informacija od poverenja, i informacija na bazi kojih oni uče i donose zrele političke odluke.