fbpx

Blog

Bulizam kao uznemirujuća pojava u školama

Violeta Zefi

17.05.19

МК  ALB Violeta Zefi Jedini oblik suočavanja sa ovim problemom, a to se odnosi na sve države, bez obzira na njihov društveni-ekonomski razvitak, je sprovođenje stalnih kampanja za podizanje svesti kod učenika, kod školskih vlasti i kod roditelja za...

Potreba za jačanje digitalne diplomatije u jugoistočnoj Evropi

Sabin Selimi

03.05.19

МК  ALB  ENG Sabin Selimi Digitalna diplomatija, ukoliko se koristi na odgovarajući način, je ubedljiva i navremena dopuna tradicionalnih formi diplomatije. Zemlje koje je ne koriste i koje nisu ovladale njom imaće, jednostavno, smanjeni uticaj...

Sudeći po  medijima žene na Balkanu žive samo na estradi

Dubravka Valić Nedeljković

05.04.19

МК  ALB Prof. dr Dubravka Valić Nedeljković Mnogobrojna mediska istraživanja u poslednjih više od četvrt veka na balkanskom, ali i na međunarodnom nivou, ukazuju na isti fenomen a to je da mediji smatraju da žene nisu kredibilan izvor informacija....

Od Ekološke države do naftnih snova

Nataša Kovačević

22.03.19

МК  ALB Nataša Kovačević U eri u kojoj sve napredne zemlje svijeta napuštaju upotrebu fosilnih goriva, mi otvaramo nova nalazišta, nalazimo opravdanje za iscrpljivanje neobnovljivih resursa i aktiviranje globalno najveće prijetnje morskom...

Nezamišljiva budućnost demokracije u Jugoistočnoj Evropi

Sabin Selimi

15.03.19

МК  ALB  ENG Sabin Selimi Danas, kandidati za političke funkcije su ljudi. Sutra, će ovo napraviti inteligentne mašine. I, one mogu i pobeđivaće, onako kako raste nezadovoljstvo građana od ljudskim političara. 2050-ta je godina. Tokom...

Može li doći do promjena u BiH?

Boro Kontić

08.03.19

МК  ALB Boro Kontić Vlast u BiH nije u cjelini uspostavljena iako je od izbora prošlo više od pet mjeseci. Međutim, nešto je ipak ostvareno. Odmah nakon potvrde izbornih rezultata uspostavljena je Vlada kantona Sarajevo po prvi put bez nacionalnih stranaka....

EU i vladavina prava na Zapadnom Balkanu: Bez glasa kada je najpotrebniji

Jovana Marović

01.03.19

МК  ALB d-r Jovana Marović Vladavina prava u državama Zapadnog Balkana ne može biti unaprijeđena postojećim instrumentima koji stoje na raspolaganju Evropskoj uniji. Iako mnogi faktori utiču i objašnjavanju manjkavosti vladavine prava (i...

Bosna i Hercegovina: mediji omeđeni političkim i etničkim frustracijama

Radenko Udovičić

23.02.19

МК  ALB Radenko Udovičić Jedna od ključnih potreba univerzitetskog obrazovanja novinara je uvesti više praktične nastave koju bi izvodili iskusni profesionalni novinari, a od profesora zatražiti manju dozu političkih angažmana i razvijanje debatnih...

Budući izazovi nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu

15.02.19

МК  ALB m-r Leonie Rakaj Zemlje Zapadnog Balkana su suočene sa novim sigurnosnim izazovom: deradikalizaciju i reintegraciju povratnika. Do 2017. godine, najmanje se 310 odraslih osoba vratilo u region, a procenjuje se da je još 460 – uglavnom žene i dece...

Faktori visoke gledanosti turskih telenovela na Balkanu

Ramadan Čipuri

08.02.19

МК   ALB prof. d-r Ramadan Čipuri Bez obzira što u nekim zemljama nisu u navišoj tački gledanosti, turske telenovele, ipak produžavaju sa svojim uspehom ne samo u Turskoj, nego i u mnogim zemljama sveta. Zemlje Zapadnog Balkana su države u kojima ove...