Радица Тодоровска

Радица Тодоровска е дипломиран новинар и магистер на политички науки од 2009 година. Моментално е актуелен докторант на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. Студиската програма од докторските студии е од областа „Демократија во услови на глобализација“. Активно учествува на конференции од областа на политичките науки, а предмет на научен интерес е развојот на демократијата во политичките системи особено од аспект на интеринституционална комуникација. Транзициониот и посттранзициониот период во постсоцијалистичките земји е особен предизвик за компаративни истражувања со развиените и модерни демократии.

Зошто Ердоган постојано победува

Дарон Ацемоглу (Daron Acemoglu)

24.05.23

Автократскиот претседател на Турција и неговата Партија на правдата и развојот (АКП) веројатно ќе ја задржат власта, и покрај корупцијата што е вон...

Што ќе донесат најавените измени на медиумската регулатива?

Емилија Јаневска

13.03.23

Медиумската регулатива, составена од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, ќе се менува во две...

Како ЕУ мора да се промени

Јошка Фишер

09.06.22

Повеќе децении по завршувањето на Втората светска војна, европскиот поредок се засноваше на убедувањето дека заедничките институции, заедничките...

Украдената иднина на Русија

Јошка Фишер

25.02.22

Со нападот врз Украина, рускиот претседател Владимир Путин ја оспорува не само независноста на оваа земја туку и европскиот систем во целина, кој...

Врската помеѓу телевизијата и политиката во Република Македонија

Радица Тодоровска

03.05.18

м-р Радица Тодоровска Наместо во интерес на јавноста, дел од медиумите известуваат во интерес на политичките моќници, што особено се истакнуваше...

Помеѓу политичката одговорност и партиската дисциплина: претседателите на државата и ветото

Радица Тодоровска

06.09.16

м-р Радица Тодоровска Во 25 години независна Македонија, се сменија четворица претседатели на државата. Од нив тројца го имаат искористено...

Да се преброиме пред да избереме легитимна власт

Радица Тодоровска

08.03.16

м-р Радица Тодоровска 24 декември 2012… спорно изгласување на буџетот за 2013 година… опозицијата надвор од Собранието… враќање на мандатите...

Политичари, „отворете ги картите“ на ТВ дуел!

Радица Тодоровска

29.01.16

м-р Радица Тодоровска Последните десетина години, македонските медиуми се исклучително сиромашни со политички дебати. Недостатокот од...