fbpx

Блог

Мерките за привлекување странски инвестиции се трошок кој мора да се поднесе

Сашо Арсов

20.10.17

проф. д-р Сашо Арсов Без оглед дали сте поддржувач или противник на претходната власт, не можете да оспорите дека таа постави сосема нови стандарди...

Лажниот наратив на реалната политика

Ли Хауел

19.10.17

Ли Хауел (Lee Howell) Ако лидерите на двете најмоќни земји во светот – САД и Кина имаат суштински разлики во начинот на кој тие гледаат на меѓународните...

Новата политичка власт и граѓанскиот сектор во Република Македонија: старо нови дилеми

Ило Трајковски

17.10.17

проф. д-р Ило Трајковски Најновите случувања на релација политичка власт-граѓански сектор, повторно го отвораат прашањето за односите помеѓу овие...

Премостување на родовиот јаз во образованието

Џулија Џилард

13.10.17

Џулија Џилард (Julia Gillard) Жените имаат повеќе тешкотии од мажите да најдат значајна и добро платена работа, а процентот на жени во глобалната работна...

Реформа на правосудството – што со неправдите на државниот правобранител?

д -р Ненад Живановски

12.10.17

д-р Ненад Живановски Авторите на Нацрт – Стратегијата за реформа на правосудниот сектор точно ја констатираат состојбите во македонското...

Референдумите против мигрантите се неуставни и нецивилизациски

Светомир Шкариќ

09.10.17

проф. д-р Светомир Шкариќ Треба да се создава хармонија меѓу човекот и граѓанинот, а не да се копаат нови ровови помеѓу нив. Одлуките на советите на...

Што (не) знаеме за иселувањето на млади луѓе и високо-образовани и стручни кадри?

Марија Топузовска Латковиќ

06.10.17

вон. проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ Проценката на Светска банка е дека надвор од Македонија живеат и работат 29 отсто од високо-образованите...

Шест карактеристики на ерата на дезинформации

Кели Борн

05.10.17

Кели Борн Загриженоста за растот на дезинформации, погрешни информации и пропаганда достигна до точка кога многу влади предлагаат нова...

Шест карактеристики на ерата на дезинформации

Кели Борн

04.10.17

Кели Борн Загриженоста за растот на дезинформации, погрешни информации и пропаганда достигна до точка кога многу влади предлагаат нова...

Препораки за развој на спортот во Република Македонија

Иван Анастасовски

03.10.17

проф. д-р Иван Анастасовски Пристап за поголема масовност на младите луѓе кон спорот, спортот како уставна категорија и професионализам во спорот...