fbpx

Blog

Ushqimi i shpejtë në Maqedoni: e shijshme dhe kërcëlluese ose seriozisht e dëmshme për shëndetin?

Kristijan Fidanovski

15.12.18

МК   ALB Kristijan Fidanovski Ushqimi i shpejtë dhe pijet e gazuara janë shkaktarët prijës të peshës trupore tejet të madhe, e cila ndërkaq e zvogëlon jetën tonë dhe cilësinë e të jetuarit. Pas luftës së deritanishme (deri tani të...

Vallë nëse kontrolli i përshtatshmërisë dhe miratimi i gjykatësve  në Shqipëri e afron shtetin ndaj UE?

Ramadan Çipuri

14.12.18

МК   ALB prof. d-r Ramadan Çipuri Procesi i kontrollit nuk duhet të fillojë nga sistemi gjyqësor, por nga përfaqësuesit ekzekutiv dhe nga anëtarët e parlamentit, jo vetëm të atyre që sot janë në pushtet, por edhe të atyre që me vite e kanë...

Janë të nevojshme politika të koordinuara dhe të vazhdueshme ekonomike për rritje të konkurrencës së ekonomisë maqedonase

Silvana Mojsovska

12.12.18

МК   ALB pof. d-r Sillvana Mojsovska Politikat ekonomike patjetër duhet të udhëhiqen pavarësisht nga ciklet/çështjet politike dhe me rëndësi është vazhdimësia e tyre sepse çdo “ad hok” veprim mund të përcillet vetëm nga rezultate...

Strategji për zvogëlimin e ndotjes – lojë e palejuar me shëndetin e qytetarëve

Jugosllava Dukovska

10.12.18

МК   ALB Jugosllava Dukovska Qeveria bën përpjekje që me masa paushalle në dy vitet e ardhshme ta zgjidh gjendjen katastrofave në të cilën gjenden qytetet e Maqedonisë, para së gjithash Shkupi, në të cilin jeton një e treta e popullatës së...

Pandev dëshiron të jetë kryetari i ri i LFM, por kjo nuk mjafton!

Milorad Stojmanovski

07.12.18

МК   ALB Millorad Stojmanovski Në betejën për kolltukun në LFM gjithmonë vendosësh ka qenë “teknika” për fitimin e votave nga delegatët me blerje, premtime, presione partiake dhe presione të “të fuqishmëve” lokal… Pa marrë...

Komisionet historike si qasje në tejkalimin e konflikteve historiografike-politike

06.12.18

МК   ALB doc. D-r Petar Todorov dhe doc. D-r Darko Stojanov Qëllimi i komisioneve dypalëshe historike është shtrimi i dorës për tejkalim të konflikteve të cilat burojnë nga shpjegimet e ndryshme të të kaluarës. Komisionet për herë të parë...

Koha e post të vërtetës: a kanë devalvuar faktet

Dr. Vuk Vuçetiq

30.11.18

МК   BS   ALB Vuk Vuçetiq, doktor i shkencave të komunikologjisë  Skena politike e Ballkanit gjendet në erën e post-fact politikës – gjendje në të cilën shkaktimi i emocioneve te zgjedhësit është më me rëndësi për...

Zgjidhja e përgjimit masiv paraqet interes publike!

Jana Lozanoska

28.11.18

МК   ALB d-r Jana Llozanoska  Rastet e PSP fillojnë të ngjajnë në shou gjykime të cilat kanë për qëllim që ti tregojnë opinionit se drejtësia është e kënaqur me vetë aktin  e gjykimit dhe me përndjekjen penale. Por, parashtrohet...

Sistemi i drejtë tatimor përmes tatimit progresiv së të ardhurave

Vuko Melov

26.11.18

МК Vuko Mellov Përse biznes sektori është aq nervoz rreth ndryshimeve në Ligjin për tatim të të ardhurave personale? Qëllimi është zvogëlimi i hendekut të të ardhurave midis të pasurve dhe të varfërve. Në të ardhmen personat më të pasur do të...

Diplomacia e Paqes dhe Paqja Diplomatike

Gëzim Visoka

22.11.18

МК   ALB Gëzim Visoka Përderisa Kosova ka të drejtë të argumentojë se përmes dialogut me Serbinë ka dëshmuar karakterin paqedashës – që është parakusht për pranim në OKB – Serbia është duke bërë të kundërtën. Njohja e Kosovës...