fbpx

Blog

Bosnja e Hercegovina: medie të pëkufizuara me frustracionet politike dhe etnike

Radenko Udoviçiq

23.02.19

МК  BS Radenko Udoviçiq Një nga nevojat kyç në shkollimin universitar të gazetarëve është vendosja e mësimit praktik në masë më të madhe, i cili do të jepej nga gazetarë profesionalë dhe me eksperiencë, ndërsa nga profesorët të kërkohet...

Përse Gjykata kushtetuse do të jetë e detyruar ti shlyejë të a.q. “ligj për gjuhët”

Dimitar Apasiev

20.02.19

МК doc. d-r Dimitar Apasiev Mbetet që të shohim nëse kjo përbërje personale e Gjykatës, e cila definitivisht është më e dobët për nga ana kadrovike dhe profesionale në historinë e jonë të deritanishme shtetërore-juridike pas mëvetësimit, do të...

Legalizimi i korrupsionit në sektorin publik të Maqedonisë?

Konstantin Bitrakov

18.02.19

МК m-r Konstantin Bitrakov Sipas Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, nëpunësit mund të pranojnë dhurata deri 3000 denarë në vit, gjë e cila konsiderohet si “vlerë më e ulët”. Korruptimi i sektorit publik në Republikën e Maqedonisë...

“Rruga e mëndafshit” dhe “Rruga drejt UE”: a kryqëzohen diku?

16.02.19

MK m-r Ana Bllazheska Përderisa Republika e Maqedonisë nuk del nga korniza e vlerave, normave dhe praktikave evropiane, ka të drejtë legjitime të bashkëpunojë me Kinën për realizim të interesave të veta ekonomike, aq më tepër që ky bashkëpunim mund të...

Sfidat e ardhshme të ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Përendimorë

15.02.19

МК  SR m-r Leonie Rakaj Vendet e Ballkanit Përendimorë përballën me një sfidë të re sigurie: ç’radikalizimin dhe riintegrimin e lutëtarëve të kthyer. Deri në vitin 2017, të paktën 310 ish-anëtar të Shtetit Islamik janë kthyer në rajon...

Qëndrimet parimore dhe mendimet juridike si burim (problematik) i të drejtës

Emilija Lokvanec

13.02.19

МК m-r Emilija Llokvenec Autorizime i Gjykatës Supreme që të japë kuptime interpretuese për çështje të rëndësishme juridike, të krijuara in abstracto, është i njohur vetëm në sistemet juridike që janë zhvilluar nën ndikimin e modelit sovjetik, të...

Amendamentet kushtetuese janë vepër politike e jo, profesionale

Svetomir Shkariq

12.02.19

МК Prof. d-r Svetomir Shkariq Autorët e Marrëveshjes së Prespës kanë qasje bashkëkohore ndaj shtetësisë. Me të kuptuarin e tillë të shtetësisë shoqëria e Maqedonisë më shpejtë do të transformohet nga shoqëri multietnike në shoqëri civile dhe në...

Implikime të sigurisë nga përzierja ruse në Republikën e Maqedonisë

11.02.19

МК m-r Timurlenk Çekoviq Deri tani u bë fjalë për përzierjen e hapur të Rusisë në punët e brendshme të Republikës së Maqedonisë, por shumë pak vehet në pah se çfarë implikime mund të ketë ajo për sigurinë e RM. Maqedonia që më 23 dhjetor të...

Kur është gjuha e ndjeshme gjinore e aplikueshme në gjuhën maqedonase?

Nenad Zhivanovski

09.02.19

MK d-r Nenad Zhivanovski “Qytetare dhe qytetarë bashkëqytetare dhe bashkëqytetarë”, mund të lexohet në një kollumna, në të cilën autori këto fjalë në mënyrë opsesive i përsërit deri në banalitet edhe nga dhjetë herë, me siguri i shtyrë nga...

Faktorët e shikushmërisë së lartë të telenovelave turke në Ballkan

Ramadan Çipuri

08.02.19

 MK   SR prof. d-r Ramadan Çipuri Edhe pse në disa vende nuk janë në pikun e tyre, telenovelat turke duket se po vijojnë me suksesin e tyre jo vetëm brenda Turqisë, por edhe në shumë vende të ndryshme të botës.Vendet e Ballkanit Perëndimor...